Trieska slovom .)

Z IQ-testu:

Doplňte slovo: "Podnikateľ. Bagateľ. A ..."

Trieska: "Acylpyrín."

Výsledok:

Odpoveď správna. 

Vysvetlenie: 

Zbagatelizovanie hodnoty slova Podnikateľ spôsobuje, že akékoľvek slovo doplnené v treťom kroku je zbytočné rovnako, ako je zbytočná hodnota samotného slova Podnikateľ v súvislostiach a podmienkach podnikania v rámci Slovenskej republiky. 

Zasla_slava