#jarnykontakt #mamevoku

Daj mi svoje Slovo. A ja Ti dám tvoj PRÍBEH! 

#slovo #pribeh #mamevoku

#slovo #pribeh #mamevoku

Trieska divadlom. Trieska divákom.  Trieskavoku.Sk

Trieska divadlom. Trieska divákom.  Trieskavoku.Sk

#lebovraj TALENT JE SCHOPNOSŤ ZAČÍNAŤ VŽDY ODZNOVA #trieskavoku

#lebovraj TALENT JE SCHOPNOSŤ ZAČÍNAŤ VŽDY ODZNOVA #trieskavoku

www.trieskavoku.sk

trieska@voku.sk

#mamevoku

www.voku.sk

Source: http://www.voku.sk

O zamyslení sa na roli

... neodborná manifestácia o neschopnosti úniku ni pomoci druhu svojmu ...

za bieleho dňa

dve pánbožkove kravičky

takto skúmali plaholčiacich sa Oravcov

na tohtoročnej úrode tradičného domova

i konštatovali 

(dívajúc sa proti pohybu zeme)

 

že ľud zvláštnym zdá sa, keď 

skúma vlasmi tieň svojich mravov

 

na omietkach krásy rodnej zeme

povädli váhou ťažkého stroja 

a mechaniky ľudských rúk

pýchy bežných dní každého človeka

Pred zamyslením... 

Pred zamyslením... 

i ďalej konštatovali 

(trúfiac si pripomenúť), že

zem ponúka viac než kôpka hnoja

(že horiace lupene ambícií nezhliadnu biedu hnijúcej záhaľky vlastného roja)

že druhom druh vtedy šťastným stane sa

- keď údom či hlavou vnorí sa a vycíti - keď pohltí zvraty rôznosveta - toho ďalej -

chtiac vymaniť kožu tváre svojej z vplyvu publika,

čo hádže perly sviniam 

cyklus napreduje tempom srdca 

– veď osudu neublížiš - povedať sa núka

a tie krásy? - pripomenuli (... tie kravy predsa)

že keď vpadneš do rán publika

(vždy na vlastné vstaneš!)

snovo vždy k cieľu snahou

slávnou napreduj a vedz,

že nebudeš - sa nikdy cítiť stratený -

sťa slimák so zlomenou nohou

hľadiac naspod gumy z traktora...

Po zamyslení...

Po zamyslení...

tak utekaj, starec!

a nezatváraj dvere do dvora!

Už idú!

V zamyslení... 

V zamyslení... 

(.MámeVoku.)

mamevoku @VokuSk

www.trieskavoku.sk/blog

Varíme z vody. Kam nás to povedie?

Keď si pomyslím aký som učiteľ, bojím sa ísť k zubárovi!

Ak nezačneme premýšľať a naozaj vzdelávať našich potomkov, naša katastrofická predpoveď budúcnosti môže vyzerať takto... 

1.  Veľa... Priveľa... Niekde v Bratislave...

1.  Veľa... Priveľa... Niekde v Bratislave...

A viac takto v našom svete... 

2.  Viac a viac...

2.  Viac a viac...

A viac a viac... 

3. Viac a viac... 

3. Viac a viac... 

Pokiaľ naše vzdelanie bude dosahovať takéto výstupy... 

 Čo je to vzdelanie?  "Muška jenom zlatá..." .)

 Čo je to vzdelanie?  "Muška jenom zlatá..." .)

Spamätajme sa! A všetci bez rozdielu začnime pracovať pre tých druhých. Lebo, keď si pomyslím aký som učiteľ, bojím sa ísť k zubárovi! 

(. www.voku.sk .)

@mamevoku @VokuSk www.trieskavoku.sk

#mamevoku