#jarnykontakt #mamevoku

Daj mi svoje Slovo. A ja Ti dám tvoj PRÍBEH! 

#slovo #pribeh #mamevoku

#slovo #pribeh #mamevoku

Trieska divadlom. Trieska divákom.  Trieskavoku.Sk

Trieska divadlom. Trieska divákom.  Trieskavoku.Sk

#lebovraj TALENT JE SCHOPNOSŤ ZAČÍNAŤ VŽDY ODZNOVA #trieskavoku

#lebovraj TALENT JE SCHOPNOSŤ ZAČÍNAŤ VŽDY ODZNOVA #trieskavoku

www.trieskavoku.sk

trieska@voku.sk

#mamevoku

www.voku.sk

Source: http://www.voku.sk

O zamyslení sa na roli

... neodborná manifestácia o neschopnosti úniku ni pomoci druhu svojmu ...

za bieleho dňa

dve pánbožkove kravičky

takto skúmali plaholčiacich sa Oravcov

na tohtoročnej úrode tradičného domova

i konštatovali 

(dívajúc sa proti pohybu zeme)

 

že ľud zvláštnym zdá sa, keď 

skúma vlasmi tieň svojich mravov

 

na omietkach krásy rodnej zeme

povädli váhou ťažkého stroja 

a mechaniky ľudských rúk

pýchy bežných dní každého človeka

Pred zamyslením... 

Pred zamyslením... 

i ďalej konštatovali 

(trúfiac si pripomenúť), že

zem ponúka viac než kôpka hnoja

(že horiace lupene ambícií nezhliadnu biedu hnijúcej záhaľky vlastného roja)

že druhom druh vtedy šťastným stane sa

- keď údom či hlavou vnorí sa a vycíti - keď pohltí zvraty rôznosveta - toho ďalej -

chtiac vymaniť kožu tváre svojej z vplyvu publika,

čo hádže perly sviniam 

cyklus napreduje tempom srdca 

– veď osudu neublížiš - povedať sa núka

a tie krásy? - pripomenuli (... tie kravy predsa)

že keď vpadneš do rán publika

(vždy na vlastné vstaneš!)

snovo vždy k cieľu snahou

slávnou napreduj a vedz,

že nebudeš - sa nikdy cítiť stratený -

sťa slimák so zlomenou nohou

hľadiac naspod gumy z traktora...

Po zamyslení...

Po zamyslení...

tak utekaj, starec!

a nezatváraj dvere do dvora!

Už idú!

V zamyslení... 

V zamyslení... 

(.MámeVoku.)

mamevoku @VokuSk

www.trieskavoku.sk/blog

Myslíte si, že navigácia má pozitívny vplyv na náš život?

Kedysi som bol v mapách boh. Dnes, stratený v slepej uličke, radšej zasypem palubnú dosku nadávkami a ublížim pästiam, než aby som sa pozrel späť.

Zaviedla ma totiž tam, kde som nechcel byť, nie tam, kde som mal byť hneď. Zlyhala niekde medzi Lužnou a Štvrtkom. Napokon som s ťažkosťami a tvárou červenou od zlosti, vypadol niekde vo Vrakuni.

Prestali sme sa orientovať v mapách... 

Prestali sme sa orientovať v mapách... 

Prestali sme sa orientovať v mapách - a čo je horšie - popamäti. A tá, keď je bez cviku, čarbe záveť. Nie píše, robí akési machule. Aj navigačka bez prúdu je ako nevesta bez ženícha. Problém tkvie v tom, že sa nechávame navigovať hlasom, ktorý trepe nezmysly. Spoliehame sa, že to, čo funguje, funguje stopercentne. Tiež, že nám povedia, čo máme kúpiť. Či našim najmilším. Podlizujú sa nášmu egu vypúšťaním nezmyselným táranín o kvalite, ktorá však nebola vytvorená pre ľudí, ale pre predaj! A to si zapamätajte! Funguje napríklad človek stopercentne?

Prestali sme sa orientovať v mapách a mapovať si svoje najbližšie okolie. Často počuť odpoveď: ja som síce odtiaľto, ale takú ulicu nepoznám.

Prestali sme sa orientovať v mapách a stratili sme smer. Poslušne čakáme, kým niekto zavelí na východ. Alebo opačne.

Nikto nemá patent na správnu cestu. Je len nádej. 

Nikto nemá patent na správnu cestu. Je len nádej. 

Akýsi hlas nás naučil poslúchať. Prispôsobiť sa, spohodlnieť. Chceme autá, automaty. Bez námahy, bez lopoty. Bez šoféra, bez človeka? Zodpovednosť sa vykorení a my sa budeme len prizerať? Sme ovce, aby nás vozili z miesta na miesto? Apatickí. A je nám to jedno. Pôjdeme do vojny, lebo nie sme schopní povedať nie. Dávame ruky preč. Od seba. Od života. Od nádeje, ktorá sa nám ponúka. Sme vyčerpaní nudou!

Stratení v kvapkách života... 

Stratení v kvapkách života... 

Zmena je jednoduchá. Stačí prestať počúvať ten verklik a ísť si za svojím a svojou cestou! Odložme navigácie! Vráťme sa na chvíľu k mapám! Spoznávajme život ako chceme my, nie tak, ako nám ho predkladá strinka vyrobená inými ľuďmi, aby sme ju neustále dotovali, aby nám napokon v kritickej situácii aj tak nepomohla. Nestraťme svoju cestu! Každý máme predsa vlastnú! Odparkujme.

Na chvíľu... 

Na chvíľu... 

Čakám. Na navigáciu. Navigácia čaká tiež. Kam nás to povedie, keď už vieme, že nemáme veriť nikomu...?

(. ...Žiadne riešenie nie je zadarmo...  .)

(. ...Žiadne riešenie nie je zadarmo...  .)

(.MámeVoku.)

mamevoku @VokuSk

www.trieskavoku.sk/blog

Varíme z vody. Kam nás to povedie?

Keď si pomyslím aký som učiteľ, bojím sa ísť k zubárovi!

Ak nezačneme premýšľať a naozaj vzdelávať našich potomkov, naša katastrofická predpoveď budúcnosti môže vyzerať takto... 

1.  Veľa... Priveľa... Niekde v Bratislave...

1.  Veľa... Priveľa... Niekde v Bratislave...

A viac takto v našom svete... 

2.  Viac a viac...

2.  Viac a viac...

A viac a viac... 

3. Viac a viac... 

3. Viac a viac... 

Pokiaľ naše vzdelanie bude dosahovať takéto výstupy... 

 Čo je to vzdelanie?  "Muška jenom zlatá..." .)

 Čo je to vzdelanie?  "Muška jenom zlatá..." .)

Spamätajme sa! A všetci bez rozdielu začnime pracovať pre tých druhých. Lebo, keď si pomyslím aký som učiteľ, bojím sa ísť k zubárovi! 

(. www.voku.sk .)

@mamevoku @VokuSk www.trieskavoku.sk

#mamevoku