#jarnykontakt #mamevoku

Daj mi svoje Slovo. A ja Ti dám tvoj PRÍBEH! 

#slovo #pribeh #mamevoku

#slovo #pribeh #mamevoku

Trieska divadlom. Trieska divákom.  Trieskavoku.Sk

Trieska divadlom. Trieska divákom.  Trieskavoku.Sk

#lebovraj TALENT JE SCHOPNOSŤ ZAČÍNAŤ VŽDY ODZNOVA #trieskavoku

#lebovraj TALENT JE SCHOPNOSŤ ZAČÍNAŤ VŽDY ODZNOVA #trieskavoku

www.trieskavoku.sk

trieska@voku.sk

#mamevoku

www.voku.sk

Source: http://www.voku.sk

Visual Storytelling by www.voku.sk

"Just Give Us Your Word And We'll Give You The Story."

 "With the rise of mobile, video is in high demand because people love visual storytelling. Content will need to be produced more quickly and efficiently which has big implications for the traditional agency/brand relationship."

 

"That's why we build up @VokuSk (.MámeVoku.) Visual/Video Storytelling Keysteps. These are the points of our visions."

Keystep 1 Pre-Production Design

Keystep 1 Pre-Production Design

Keystep 2 Production EyeCheck

Keystep 2 Production EyeCheck

Keystep 3 Post-Production Creations

Keystep 3 Post-Production Creations

(.MámeVoku.) www.voku.sk @VokuSk #mamevoku

 © Trieska v oku 2016

 © Trieska v oku 2016

O zamyslení sa na roli

... neodborná manifestácia o neschopnosti úniku ni pomoci druhu svojmu ...

za bieleho dňa

dve pánbožkove kravičky

takto skúmali plaholčiacich sa Oravcov

na tohtoročnej úrode tradičného domova

i konštatovali 

(dívajúc sa proti pohybu zeme)

 

že ľud zvláštnym zdá sa, keď 

skúma vlasmi tieň svojich mravov

 

na omietkach krásy rodnej zeme

povädli váhou ťažkého stroja 

a mechaniky ľudských rúk

pýchy bežných dní každého človeka

Pred zamyslením... 

Pred zamyslením... 

i ďalej konštatovali 

(trúfiac si pripomenúť), že

zem ponúka viac než kôpka hnoja

(že horiace lupene ambícií nezhliadnu biedu hnijúcej záhaľky vlastného roja)

že druhom druh vtedy šťastným stane sa

- keď údom či hlavou vnorí sa a vycíti - keď pohltí zvraty rôznosveta - toho ďalej -

chtiac vymaniť kožu tváre svojej z vplyvu publika,

čo hádže perly sviniam 

cyklus napreduje tempom srdca 

– veď osudu neublížiš - povedať sa núka

a tie krásy? - pripomenuli (... tie kravy predsa)

že keď vpadneš do rán publika

(vždy na vlastné vstaneš!)

snovo vždy k cieľu snahou

slávnou napreduj a vedz,

že nebudeš - sa nikdy cítiť stratený -

sťa slimák so zlomenou nohou

hľadiac naspod gumy z traktora...

Po zamyslení...

Po zamyslení...

tak utekaj, starec!

a nezatváraj dvere do dvora!

Už idú!

V zamyslení... 

V zamyslení... 

(.MámeVoku.)

mamevoku @VokuSk

www.trieskavoku.sk/blog