MGR. ART. ZUZANA KOLEJÁKOVÁ

rod.  Bírešová

Autor. Dramaturg. Režisér. 

Divadlo ZáBaVKa. Divadlo Trieska v oku. Divadlo EffecteD, Mačky, Mačky vo vreci. Divadlo Kusy cukru. Ticho a spol.

 

DRAMATURGIA DIVADELNÝCH INSCENÁCIÍ:

 

Scenár a dramaturgia inscenácie Psie srdce (divadlo ,,A" a Shanti v Prievidzi- plánovaná premiéra 13.apríla 2013 v DK Prievidza, réžia: Jozef Krasula)

Dramaturgia inscenácie O skutkoch a jestvovaniach (Divadlo Kusy cukru, 2011)

Dramaturgia inscenácie Palica, von z vreca! (Bratislavské bábkové divadlo, 2011)

Dramaturgia inscenácie Sennoci svätojánskej (Divadlo Lab VŠMU, 2010)

Dramaturgia inscenácie Rúfusove rozprávky (Bratislavské bábkové divadlo, 2010)

Dramaturgia inscenácie Októbrová hra v rámci Hororového večera v Arteatre (2009)

Dramaturgia inscenácie Emigranti ( Malá scéna VŠMU, 2008)

 

RÉŽIA DIVADELNÝCH INSCENÁCIÍ:

 

 

Scenár, dramaturgia a účinkovanie v inscenácii: O snoch a stratených topánkach, réžia: Vojtech Koleják pod hlavičkou nášho nového divadla ZáBaVKa. 

Scenár, dramaturgia a réžia inscenácií: autorská inscenácia (Nie)sme ovce, divadlo poézie Kam (do)spejeme.., rozprávky Opravovňa detí a Prevrátená krajina. 

koncept a réžia vianočnej inscenácie na Hevierove verše- Vianočná pošta(ZUŠ Senec 2013)

Scenár, dramaturgia a réžia dvoch inscenácií: Kráľ Lear a Dorotka v krajine Oz  a divadla poézie Margita&Besná. (ZUŠ Senec 2013)

Réžia, scenár a dramaturgia inscenácie Nad Betlehemom vyjde hviezda (ZUŠ Senec 2012)

Réžia a dramaturgia spolu s Petrom Luptovským detskej inscenácie 3 prasiatka trochu inak  (Divadlo Kusy cukru, 2012)

Scenár, réžia a produkcia detského programu: S Pipi po stopách IKEA (v rámci programu novootvorenia IKEA- október 2012)

Réžia, úprava a dramaturgia inscenácie Tajovsky ruulezz! (Bridgin´ Drama, inscenácia v angličtine pre študentov a turistov, herci sú predovšetkým native speakeri, 2012)

Réžia, scenár a dramaturgia inscenácii v ZUŠ v školskom roku 2011/2012: Cisárove nové šaty na motívy H. CH. Andersena, Minpinkovia podľa R. Dahla a poetickú drámu Anča P. O. Hviezdoslava

Réžia inscenácie Vrásky (be)z lásky (Štúdio 12, 2010)

V divadle 15 rokov, stála členka ochotníckeho súboru ,,A“ a ,,Shanti“ v Prievidzi. S poslednou inscenáciou Chlpatý sluha pána farára (pomocná réžia) sme získali najvyššie ocenenie na prehliadke Scénická žatva 2011- Tvorivý čin roka. 

Réžie v rámci ochotníckeho divadelného súboru A.S.I.v Bojniciach, ktorý som založila a fungoval, pokým som neodišla na VŠ.

 


Divadlo ZáBaVKa

© 2015 Zuzana Bírešová & Vojtech Koleják

 

www.divadlozabavka.sk

www.facebook.com/divadlozabavka

+421907722531

divadlo@divadlozabavka.sk